Czabán Általános iskola
Czabán Általános iskola

Szülői elégedettségmérés

 
 
Elégedettségi mutatók 5 fokozatú skálán

Az iskolai dolgozók együttműködési készsége:
a) iskolavezetés:
4,35
b) osztályfőnök:
4,64
c) osztályban tanító tanárok:
4,39
d) adminisztratív dolgozók (pl. iskolatitkár, gazdaságvezető):
4,45
e) technikai dolgozók (pl. portás, takarítók, konyhai dolgozók):
4,43
 
 
A dolgozókkal kapcsolatos globális elégedettségi mutató:
4,5

 A tájékoztatással kapcsolatos elégedettség:
a) szülői értekezleteken:
4,59
b) fogadóórák alkalmával:
4,59
c) osztályfőnökkel történő egyéb találkozások alkalmával:
4,65
d) szaktanárokkal történő egyéb találkozások alkalmával:
4,57
e) ellenőrzőbe írt üzenetekből:
4,54
A tájékoztatással kapcsolatos elégedettségi mutató:
4,6

 Az iskolával való elégedettség megítélése:
a) az osztálytermek rendje, tisztasága:
4,3
b) az iskola tárgyi felszereltsége:
4,38
c) az iskola környezetének rendezettsége:
4,33
d) az iskolai környezet biztonsága
4,22
A tárgyi feltételekkel kapcsolatos elégedettség:
4,3
e) az iskolai fegyelem:
4
f) az kiemelkedő tanulók elismerése:
4,52
g) az iskola "jó híre" a településen:
3,73
h) a tanítás eredményessége:
4,37
i) az Önökkel való kapcsolattatás gyakorisága:
4,32
j) a tanár-diák viszony emberiessége:
4,44
k) az iskolában történő ügyintézés
4,52
Az iskola működésével kapcsolatos elégedettség:
4,3

 A tanárokkal kapcsolatos elégedettség megítélése:
a) osztályozási-értékelési rendszerével:
4,43
b) nevelési eljárásával:
4,3
c) az Önökkel való kapcsolattartási stílusával:
4,45
d) igényességével a tanításban:
4,3
e) szakmai tudásával
4,54
A tanárokkal kapcsolatos elégedettség:
4,4
 
 A tanórán kívüli tevékenység megítélése:
a) iskolai rendezvények száma:
4,13
b) iskolai rendezvények szervezettsége:
4,28
c) iskolai rendezvények hangulata:
4,32
A rendezvényekkel kapcsolatos elégedettség:
4,2
d) tanulmányi kirándulások száma:
4,28
e) tanulmányi kirándulások szervezettsége:
4,38
f) tanulmányi kirándulások hangulata:
4,41
A kirándulások megítélése:
4,4
g) felzárkóztató foglalkozások kínálata:
4,17
h) felzárkóztató foglalkozások eredményessége:
4,23
i) versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás:
4,4
i) hátrányos helyzetű tanulók segítése:
4,37
Az eltérő képességűekkel való foglalkozás megítélése:
4,3
A tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos elégedettség:
4,3

 A tanári munkával és az iskolai fejlesztő tevékenységgel kapcsolatos elégedettség:
a) tárgyi tudás növelése
4,25
b) gondolkodásmód fejlesztése
4,31
c) magatartás formálása
4,17
d) szorgalomra, kitartásra nevelés
4,27
e) kommunikációs készség fejlesztése
4,32
f) általános műveltségi szint emelése
4,28
g) önfegyelem fejlesztése
4,26
h) továbbtanulásra/munkára való felkészítés
4,21
A tanárok és az iskola fejlesztő tevékenységének megítélése:
4,3

 Az iskolai terhelés megítélése:
a) gyermekével szemben támasztott követelmények:
3,81
b) gyermeke által iskolai tanulásra fordított idő mennyisége:
3,69
Az iskolai terhelés nagysága:
3,7


18. Gyermeke mennyire szeret iskolába járni:
4,17
 
Az iskola által végzett munka színvonalának változása:

1. Nagymértékben javult:
31
2. Kismértékben javult:
36
3. Nem változott:
21
4. Kismértékben romlott:
2
5. Nagymértékben romlott:
3
6. Nem tudom:
43

 Copyright © 2010 Czabán Általános Iskola. Minden jog fenntartva